Wonen vanaf 18 jaar

Malden

 

Op termijn zal woonzorg DWi ook woonzorg op deze locatie aangaan bieden voor jongeren vanaf 18 jaar.  Hier zal intensieve begeleiding geboden worden om de stap naar volwassenheid en deelname aan de maatschappij zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is nu al wel mogelijk om zelf een kamer in de buurt te huren en intensieve zorg te ontvangen vanuit de woonvorm.

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen stuur dan een mailtje naar info@woonzorgdwi.nl