Wonen vanaf 18 jaar

Wijchen

 

per 1 februari 2020 zal woonzorg DWi ook woonzorg in Wijchen gaan bieden voor jongeren vanaf 18 jaar. 

 

 De overgang naar volwassenheid is soms een sprong in het diepe. Waar moet je naartoe met vragen over opleiding, werk, wonen, begeleiding en financiële kwesties? Binnen Woonzorg DWI wordt de begeleiding afgestemd op jouw hulpvragen.

 

De begeleiding heeft een andere rol dan ouders, maar zijn wel medeverantwoordelijk om de jongeren zelfredzamer te laten worden, binnen gezonde kaders. Aangezien structuur enorm belangrijk is om jezelf verder te ontwikkelen, zal de begeleiding hierin het voorbeeld geven. De mogelijkheid voor ontbijt, wekdienst en opstartmomenten worden aangeboden. Waar jongeren laten zien dat zij dit zelfstandig kunnen, wordt er ruimte geboden.

 

Er is 7 dagen per week begeleiding en een 24 uurs bereikbaarheidsdienst zorgt ervoor dat er altijd professionele begeleiding is, waar zij terecht kunnen met hun vragen. Het doel is deze jong volwassen vaardigheden leren ontwikkelen door zelfinzichten op te doen, we coachen ze actief hun grenzen hierin te verkennen. Binnen de groep creëren we leermomenten. Het socratisch uitdagen van deze jongeren zodat ze zelf stappen gaan zetten is belangrijk, dit bevordert hun groei naar zelfstandigheid. We houden er rekening mee dat dit met vallen en opstaan gaat. Het groepsproces wordt hierbij actief ingezet en gebruikt.

 

Als jongeren meerderjarig worden, kan ook de invulling van rol van de ouders /pleegouders veranderen en nieuwe betekenis krijgen. We vinden het daarom van belang dat er tijdig en goed wordt overlegd en samengewerkt. Net als bij de 23+ plus is er in de begeleiding aandacht voor ouders en andere betrokkenen. We geloven in systeemgericht werken juist ook op een woongroep.