Informatie voor familie

Gezamenlijk streven naar een gezonde relatie

Om onze cliënten effectieve begeleiding te kunnen bieden, is het cruciaal om samen te werken met en dat af te stemmen met familieleden, vrienden en kennissen. Samenwerken betekent ook samen grenzen stellen en op een transparante manier weloverwogen keuzes maken. Wij hebben gekozen voor een directe vorm van ondersteuning die integraal onderdeel is van het begeleidingsplan.

Beschermdthuis DWI
Beschermdthuis zorg

Visie & Missie

Wij helpen je graag in je ontwikkeling. Dat doen we met passie, plezier en inzet! Benieuwd hoe we dit doen?

Organisatie

Woonzorg DWI is een kleinschalige woonorganisatie. Bij ons staat kwaliteit altijd voorop!

Vraag & antwoord

Heb je nog vragen? We helpen je graag verder! De meest gestelde vragen en antwoorden vind je hier.

Veiligheid bieden voor ontwikkeling

Dagelijks jezelf veilig en fijn voelen is van groot belang om je te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor iedereen. Soms delen mensen bepaalde ervaringen of belevingen op de ene plek wel, maar op de andere plek niet. In het proces zelfstandig worden kan dit een lastig punt zijn. Dan komen praktische vragen naar boven als ‘waar en met wie kan ik mijn verhaal delen?’ en ‘wat wordt er van me verwacht?’ Zowel het netwerk als de sociale contacten zijn hierin erg belangrijk. Hoe kun je iemand ondersteunen, maar ook aanspreken of bevragen op zijn of haar gedrag?

Familieleden en/of vrienden worden, waar mogelijk, betrokken bij verschillende begeleidingsfasen, waaronder:

  • Het intakeproces
  • Het opstellen van het begeleidingsplan
  • Het onderzoek naar de kracht en mogelijkheden van het eigen netwerk
  • De realisatie van de begeleidingsdoelen
  • De halfjaarlijkse evaluatie van de begeleidingsplannen
  • BBQ-middagen en andere bijeenkomsten

Alle bovengenoemde activiteiten worden altijd in overleg met alle betrokkenen georganiseerd.

Het kan voorkomen dat er gebeurtenissen zijn (geweest) die impact hebben op de omgeving. Onze medewerkers zullen hierin zo goed mogelijk begeleiden.