Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers, gemeenten en zorgkantoren

Woonzorg DWI begeleidt en ondersteunt mensen met een ggz-indicatie. Wij stimuleren hen om hun eigen zelfstandigheid te realiseren. Ieder in zijn of haar eigen tempo, vanuit een persoonlijke benadering en in een veilige omgeving.

ambulante zorg
Beschermdthuis voorkan van st jozefklooster

Thuis of beschermd wonen

Op een van de woonlocaties ondersteunen we mensen op het gebied van zelfredzaamheid om zo de eigen regie terug te krijgen. We geloven in de leerbaarheid van vaardigheden en de groei van zelfstandigheid.

Voor wie werken wij?

Wij werken voor:

  • (Jong)volwassenen met een hulpvraag om verder te kunnen ontwikkelen
  • (Jong)volwassenen met algemene psychiatrische problemen
  • (Jong)volwassenen met een zorgvraag op het gebied van zelfstandig wonen

Visie & Missie

Wij helpen je graag in je ontwikkeling. Dat doen we met passie, plezier en inzet! Benieuwd hoe we dit doen?

Organisatie

Woonzorg DWI is een kleinschalige woonorganisatie. Bij ons staat kwaliteit altijd voorop!

Vraag & antwoord

Heb je nog vragen? We helpen je graag verder! De meest gestelde vragen en antwoorden vind je hier.

Ondersteuningsmogelijkheden vanuit Woonzorg DWI

Beschermd thuis wonen

Bij Beschermd thuis wonen huren mensen met een ggz-indicatie zelf een appartement via de wooncorporatie in de eigen gemeente. Zij krijgen begeleiding en ondersteuning vanI door middel van thuisbegeleiding, 24/7 begeleidingsbereikbaarheid en (eventueel) groepsbegeleiding.

Ambulante ondersteuning – Gesteund Ontwikkelen Thuis (GOT)

Iemand woont zelfstandig en maakt gebruik van de ondersteuning en begeleiding van Woonzorg DWI. Bijvoorbeeld voor het organiseren en behouden van structuur in het huishouden of de financiën. Hierbij kan ook GOT worden ingezet, om individueel/gezamenlijk gestructureerd te leren op specifieke domeinen.

Beschermd wonen

Een eigen plek in de veilige en beschermde omgeving van Woonzorgnet waar mensen zelf hun keuzes maken en zeggenschap hebben. Onze begeleiders zorgen ervoor dat zij op een persoonlijke wijze aan het eigen herstelproces kunnen werken.

Onze werkwijze

Vanuit ons team van woonbegeleiders en gedragswetenschappers bieden wij ondersteuning aan onze bewoners vanuit verschillende expertises.

Financiering en eigen bijdrage

Woonzorg DWI is een erkende zorgorganisatie. De kosten van zorg en ondersteuning van onze cliënten kan worden vergoed vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor heeft de cliënt een indicatie/beschikking nodig. Mocht een cliënt hier nog niet over beschikken, dan is een Wmo-beschikking aan te vragen via de gemeente waar hij/zij woont. Een Wlz-beschikking is aan te vragen via het CIZ.

Voor de zorg betaalt de cliënt een eigen bijdrage vanuit het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK.