De missie

 

Onze missie is om mensen een thuis te bieden, waar vanuit zij zich kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid. 

De focus die we vanuit Woonzorg DWI hebben is gericht op stabiliteit, structuur en vertrouwen. Vanuit deze randvoorwaarden is er ruimte voor leerprocessen waarbinnen iemand vertrouwen nodig heeft om te groeien.

 

De cliënten worden begeleid vanuit de visie dat zij eigen regie over hun leven en hun begeleidingstraject hebben (dit wil ik). Hierdoor kunnen zij hun talenten en kwaliteiten gebruiken en benutten. Hiermee wordt hun zelfstandigheid vergroot en participatie in de maatschappij.

 

"Door het vertrouwen van mijn begeleiders is het me gelukt om lid te worden van de volleybalvereniging. Ik speel nu mee in competitieverband in een erg leuk team."