Onze kwaliteit

Een hoge kwaliteit van onze dienstverlening is voor ons de norm. We stellen daarom hoge eisen aan onszelf en werken voortdurend aan het verbeteren van onze zorg en onze dienstverlening. De ervaringen van onze bewoners en samenwerkingspartners zijn daarbij zeer belangrijk.

Woonzorg DWI is ISO-9001 gecertificeerd door Certificatie in de zorg. Een belangrijk uitgangspunt is dat je als organisatie weet wat je aan de cliënt belooft en hoe je die belofte waarmaakt. Het ISO-keurmerk is onafhankelijk en biedt een basisgarantie voor kwaliteit in zorg en welzijn.

Verder wordt onze kwaliteit in jaarlijkse audits en tevredenheidsonderzoeken getoetst. Aan de hand van impactmetingen analyseren we onze dienstverlening en voeren we verbeteringen en adviezen door.