organisatie

Over ons

DIT WIL IK. Dit wil ik leren. Zo wil ik wonen!

Woonzorg DWI is een daadkrachtige erkende zorginstelling met een bijzondere filosofie. Dankzij onze kleinschaligheid en persoonsgerichte, activerende en socratische werkwijze bieden we begeleiding die jou vooruithelpt. Woonzorg DWI biedt specialistische professionele begeleiding. We werken met een vast team met specialistische begeleiders (HBO opgeleid).

Wij zorgen dat jij je thuis voelt zodat er ruimte komt voor ontwikkeling en succeservaringen. Het doel is dat bewoners na een periode van intensieve ondersteuning doorstromen naar zo zelfstandig mogelijk wonen en werken. Binnen Woonzorg DWI begeleiden we dit proces en bieden we de structuur die nodig is. Dit is zowel op een locatie van Woonzorg DWI mogelijk, als vanuit een eigen woning.

Het DWI team:

 • Werkt met passie
 • Werkt vanuit een duidelijk visie
 • Is toekomstgericht
 • Biedt nabijheid waar nodig en geeft vrijheid en zelfregie waar mogelijk
 • Begeleidt je op alle levensgebieden
 • Biedt een persoonlijke benadering
 • Helpt je om het maximale uit jezelf te halen
 • Zet met jou kleine concrete stappen om uiteindelijke doelen te behalen
 • Coacht socratisch
 • Helpt je anders te kijken naar problemen
 • Denkt out of the box
 • Heeft humor
 • Confronteert, spiegelt en begrenst waar nodig
 • Is eerlijk, kritisch en oprecht
 • Is geïnteresseerd
 • Bied een veilige plek om jezelf te ontwikkelen
 • Activeert
 • Motiveert
 • Is deskundig
 • Begeleidt op basis van gelijkwaardigheid
 • Geeft vertrouwen
 • Helpt je om uit je comfortzone te stappen

kwaliteit

Tevredenheids onderzoeken

Woonzorg DWI is continue bezig met innovatie. Zo onderzoeken we jaarlijks de tevredenheid van onze klanten en medewerkers. We toetsen de kwaliteit van de zorg en verzamelen gegevens door middel van een klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Aan de hand van deze gegevens optimaliseren we jaarlijks onze werkwijze en de zorg die we leveren aan onze klanten.

Specialistische begeleiders

Kwaliteit kun je alleen bereiken met de juiste mensen. De uitvoering hiervan wordt gedaan door deskundige en gediplomeerde begeleider (HBO). Daarnaast wordt er middels intervisie, bijscholing, 360 graden feedback en teamevaluaties steeds gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen.

Kwaliteitskeurmerk

Woonzorg DWI draagt sinds april 2019 het ISO kwaliteitskeurmerk voor kwaliteitsmanagement- systemen (ISO9001). Jaarlijks worden zowel interne als externe audits gehouden om de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie te optimaliseren en te borgen. Het ISO9001 certificaat is iets waar we trots op zijn. Het waarborgt de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierdoor weet je als bewoner dat je bij ons in goede handen bent.

Uit dit onderzoek blijkt o.a.:
DWI staat voor Dit Wil Ik. Klanten en ouders geven unaniem terug dat dat precies de basis is van waaruit ontwikkeling plaatsvindt. Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en vergoten van het probleemoplossend vermogen is duidelijk zichtbaar. De socratische werkwijze is daarin ondersteunend.

DWI Woonzorg kenmerkt zich door een sterke visie en daadkrachtige uitvoering daarvan in de praktijk. Samen ontwikkelen, moed hebben voor verandering en vernieuwing in de praktijk, is praktijk en zijn niet alleen woorden op papier.

PRIVACY EN KLACHTEN

Privacy

Bij Woonzorg DWI behandelen we jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij aanmelding, tijdens de begeleiding maar ook bij het afsluiten van het coaching traject is het belangrijk dat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Bij Woonzorg DWI behandelen we persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Klik hier voor onze Privacyverklaring. Woonzorg zal deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Gegevensverwerking

Woonzorg DWI legt in het kader van aanmelding, gegevens vast als een klant zichzelf aanmeldt of een verwijzer een klant aanmeldt. Het gaat hierbij om algemene contactgegevens, zoals naam, e-mailadres én de vraag van de klant. Woonzorg DWI gebruikt deze gegevens ter voorbereiding op een begeleiding traject. Na aanmelding worden de persoonsgegevens verwerkt in de beveiligde online werkomgeving waar alleen medewerkers toegang toe hebben. Bij verwerking van gegevens wordt de noodzaak ervan altijd getoetst.

Beveiligingsmaatregelen

Woonzorg DWI heeft organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Woonzorg DWI maakt gebruik van een beveiligde online werkomgeving waar alleen betrokken medewerkers toegang toe hebben. Op verzoek heb je inzage in jouw dossier.

E-mail

Woonzorg DWI gebruikt jouw mailadres voor zaken die gaan over jouw zorg en eenmaal per jaar sturen we een klantwaarderingsonderzoek. Die toestemming kunt je altijd intrekken door een e-mail te sturen naar info@woonzorgdwi.nl

Klachtenregeling

Gelukkig zijn klanten tevreden over de begeleiding en samenwerking met woonzorg DWI. Toch kan een bewoner, de ouder(s) of vertegenwoordiger van mening zijn dat hij of zij onzorgvuldig behandeld is of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Wij zijn van mening dat opmerkingen of klachten Woonzorg DWI de mogelijkheid bieden om de dienstverlening te verbeteren. Een klacht of suggestie zien wij daarom als een kans tot verbetering.

 • Wij vinden dat klachten en problemen in de dienstverlening en samenwerking voorkomen moeten worden. Als er toch iets gebeurt, dat moet hier open met elkaar over gesproken worden.
 • Wij vinden het belangrijk dat klanten en ouder(s) of vertegenwoordiger(s) weten wat zij kunnen doen als er suggesties of klachten rondom de begeleiding of samenwerking zijn.
 • Probeer eerst samen met de betrokken medewerker de klacht of het probleem op te lossen. Mocht je hier samen met de begeleiding niet uitkomen neem dan contact op met de coördinator via: klachten@woonzorgdwi.nl.

Externe klachtencommissie

In het geval dat de coördinator van Woonzorg DWI en klant, ouder(s) of vertegenwoordiger echt niet tot een oplossing van de klacht komen binnen de gestelde termijn, kan de klacht bij een externe klachtencommissie worden neergelegd. Een zogenoemde ‘klachtenfunctionaris’ neemt dan contact met u op. Woonzorg DWI heeft hiertoe zich aangesloten bij de Externe Klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Algemene voorwaarden
Op onze zorg/dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden zorg-en dienstverlening DWI

Algemene-Bepalingen-Woonruimte

Laat hieronder jouw gegevens achter, zodat je wordt teruggebeld.
CONTACt

024-2022215
info@woonzorgdwi.nl

Postadres
Sint Annastraat 172, 6524 GT Nijmegen

Locatie Malden
Rijksweg 112, Malden

Locatie Wijchen
Pius XII Straat 15, Wijchen