Organisatie

 

Woonzorg DWI is er voor mensen die door verschillende redenen niet (meteen) geheel zelfstandig kunnen wonen. Daarbij kan iemand begeleiding en een professioneel vangnet nodig hebben om tot hun recht te komen in hun ontwikkeling.

 

De organisatie van Woonzorg DWI bestaat uit gedreven professionals met veel ervaring in de psychiatrie. Binnen de woonzorg wordt er begeleiding geboden op afgestemde tijden. De begeleiding maakt duidelijke afspraken met de klanten.

Het is een kleinschalige organisatie waarbij klanten zich gehoord voelen. Het netwerk wordt betrokken bij de ontwikkeling van een klant omdat een versterkende factor is voor succes.

 

"Mijn zelfredzaamheid is door de juiste begeleiding zo gegroeid, dat ik vertrouwen heb in de toekomst."

Doel

Het doel van begeleid zelfstandig wonen is om klanten in hun kracht zetten om zelfregie te ervaren. Middels de zelfredzaamheidmatrix wordt duidelijk in kaart gebracht welke stappen de klant kan maken om richting zelfstandig wonen te gaan.

Woonzorg DWI gelooft dat de domeinen zoals wonen, dag-invulling, vrije tijd en maatschappelijke participatie erg samenhangen. Daarom wordt bij elk domein verbinding met elkaar gemaakt, passend bij de behoefte van de klant.

 

 

Binnen Woonzorg DWI wordt er gewerkt aan een grotere autonomie zodat jij kan zeggen; Dit werkt voor mij. Ieder persoon heeft zijn eigen zoektocht en weg in het leven. Vanuit de begeleiding worden de randvoorwaarden hiervoor neergezet.