Woonzorg DWI is zich er van bewust dat er meerdere componenten zijn die de kwaliteit van de zorg bepalen. We zullen onze processen steeds blijven evalueren om een zo hoog mogelijke kwaliteit te behalen. 

 

ISO9001:2015

ISO voor de zorg is een Europese Norm voor beoordeling van het kwaliteit managementsysteem van organisaties in zorg en welzijn. In deze norm zijn de eisen gedefinieerd die gesteld worden aan het kwaliteit managementsysteem van een zorgorganisaties. Deze eisen kunnen waardevol zijn bij het inrichten van een kwaliteit managementsysteem, maar dienen ook als referentiekader/beoordelingskader voor het certificeren van kwaliteitssystemen van zorgorganisaties. EN15224 incorpereert wet- en regelgeving, sectorspecifieke normen, praktijkrichtlijnen en risicomanagement. Door deel te nemen aan de ISO-certificering en hiervoor elk jaar een externe en interne audit te laten plaatsvinden hebben we een extra middel om onze kwaliteit en zelflerend vermogen te toetsen en waar nodig onze werkwijze aan te passen, dat houdt ons scherp!

 

 

Tevredenheid cliënten, medewerkers, stakeholders
De mate van tevredenheid van onze cliënten is een goed uitgangspunt voor de kwaliteit van de door Woonzorg DWI geleverde zorg. Wezal dan ook deze tevredenheid jaarlijks meten. De uitkomsten worden meegenomen in de overlegstructuur en eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 
Zorg en begeleiding bieden is mensenwerk daarvan is Woonzorg DWI zich zeer bewust. Tevreden medewerkers leveren betere kwaliteit zorg. De komende jaren zal Woonzord DWI samen met de medewerkers beleid ontwikkelen om hieraan vorm en richting te geven.

 

Samenwerking

Woonzorg DWI stelt zich open op ten aanzien van samenwerkingen. In goed overleg en middels dialogen kun je gezamenlijk streven naar betere kwaliteit. We hebben goed contact met de gemeente en andere zorgorganisaties.