Privacy

Bij Woonzorg DWI behandelen we persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij aanmelding, tijdens coaching maar ook bij het afsluiten van het coaching traject is het belangrijk dat de klant weet wat er met zijn/haar gegevens gebeurt. Bij Woonzorg DWI behandelen we persoonsgegevens strikt vertrouwelijk.

 

Gegevens verwerking

 Woonzorg DWI legt in het kader van aanmelding, gegevens vast wanneer een klant zichzelf aanmeldt of een verwijzer een klant meldt voor een coaching traject. Het gaat hierbij om algemene contactgegevens, zijnde naam, e-mailadres én de vraag van de klant.  Woonzorg DWI gebruikt deze gegevens ter voorbereiding op een coaching traject op verzoek van de klant of voor de uitvoering van de zorgovereenkomst met de klant. Na aanmelding worden de persoonsgegevens verwerkt in de beveiligde online werkomgeving waar alleen klant en betrokken medewerkers toegang toe hebben. Bij verwerking van gegevens wordt de noodzaak ervan altijd getoetst.

 

Beveiligingsmaatregelen

 Woonzorg DWI heeft organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. DIT coaching maakt gebruik van een beveiligde online werkomgeving waar alleen klant en betrokken coaches toegang toe hebben.    

 

Recht op inzage

Klanten hebben ten allen tijde hebben zij inzage in hun dossier. 

 

Email

Woonzorg DWI gebruikt uw mailadres, als u klant of verwijzer bent voor zaken die gaan over jouw zorg en eenmaal per jaar een waarderingsonderzoek Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar info@woonzorgdwi.nl 

 

Wijzigingen privacy verklaring

 Woonzorg DWI kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Klachten

Klachtenregeling
Gelukkig zijn onze klanten tevreden over de begeleiding en samenwerking met Woonzorg DWI. Toch kan een bewoner/ ouder of vertegenwoordiger van mening zijn dat hij of zij onzorgvuldig behandeld is, of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Wij zijn van mening dat opmerkingen of klachten Woonzorg DWI de mogelijkheid bieden om de dienstverlening te verbeteren. Een klacht of suggestie zien wij daarom als een kans tot verbetering.

 

Klachten

  • Wij vinden dat klachten en problemen in de dienstverlening en samenwerking voorkomen moeten worden. En als het dan toch gebeurt, dat moet hier open met elkaar over gesproken kunnen worden door cliënt, zijn of haar vertegenwoordiger/ bewindspersoon en begeleider en of directie Woonzorg DWI.
  • Wij vinden het belangrijk dat cliënten en vertegenwoordigers/ ouders weten wat zij kunnen doen indien er suggesties of klachten rondom de begeleiding of samenwerking zijn.
  • Probeer eerst samen met ons de klacht of het probleem op te lossen.

Externe klachtencommissie
In het geval dat Woonzorg DWI en cliënt / ouder of vertegenwoordiger niet tot een oplossing van de klacht komen binnen de gestelde termijn, kan de klacht bij een externe klachtencommissie worden gelegd. Een zogenoemde ‘klachtenfunctionaris’ neemt dan contact met u op. Woonzorg DWI heeft hiertoe zich aangesloten bij de Externe Klachten commissie van Klachtenportaal Zorg.

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarde van toepassing:

 

Download
ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERL
Adobe Acrobat document 237.2 KB