Verbinden

Vanuit Woonzorg DWI proberen we onze bewoners te verbinden met de wereld om hen heen. Dit doen we als volgt:
De verschillende locaties van maken zich hard voor verbinding. Dit kan op diverse manieren, waarover bewoners actief meedenken. Zo hebben we bijvoorbeeld in Malden het project ‘Helpende Handjes’ opgezet. Hierin verlenen DWI bewoners een dienst aan een buurtbewoner. Denk daarbij aan de hond uitlaten of een kopje koffie drinken, onder het mom van “hier hebben we allebei wat aan”.

Als woonlocatie sluiten we graag aan bij lokale initiatieven waarbij we graag de samenwerking aangaan. Voorbeelden hiervan zijn: een avond bijwonen van een politieke partij, taarten bakken voor ouderen, handen uit de mouwen steken in de buurt enz. Heb je ideeën? Laat het ons vooral weten via info@woonzorgdwi.nl.