De zelfredzaamheid-matrix (ZRM) is een erg inzichtelijk instrument waarmee je in samenwerking tussen begeleiding en de cliënt goede doelen kunt bepalen om aan te gaan werken.

 

Door de doelen SMART te formuleren wordt de motivatie versterkt om te werken aan zelfstandigheid. Hiermee lukt het voor de cliënten om resultaat te boeken en meer vertrouwen te krijgen in de toekomst.

In de ZRM worden de volgende domeinen levensgebieden getoetst:

  • Inkomen
  • Dagbesteding
  • Huisvesting
  • Gezinsrelaties
  • Geestelijke gezondheidFysieke gezondheid
  • Verslaving
  • ADL-vaardigheden
  • Sociaal netwerk
  • Maatschappelijke participatie
  • Justitie

De ZRM laat erg inzichtelijk zien welke groei er in zelfredzaamheid en zelfstandigheid gerealiseerd kan worden.