BESCHERMDTHUIS18+

De overgang naar volwassenheid is soms een sprong in het diepe. Waar moet je naartoe met vragen over opleiding, werk, wonen, begeleiding en financiële kwesties? Binnen Woonzorg DWI wordt de begeleiding afgestemd op jouw hulpvragen.

Leren door te doen

In Wijchen bieden we begeleiding voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Vijf dagen per week is er begeleiding aanwezig en een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Wij geloven in inclusie daarom wonen op deze locatie twee steunbewoners, dit zijn studenten of jong professionals die fungeren als goede buur en eerste aanspreekpunt zijn voor praktische zaken op de tijden dan begeleiding niet aanwezig is. 

Het doel van de begeleiding bij Woonzorg DWI is vaardigheden ontwikkelen door zelfinzichten op te doen. Onze benadering is eerlijk en oprecht en we dagen je uit om zelf stappen gaat zetten. Het groepsproces wordt hierbij actief ingezet. We bieden je nabijheid en kaders waar nodig en vrijheid waar mogelijk. We houden er rekening mee dat dit met vallen en opstaan gaat.

Wonen bij woonzorg DWI is iets voor jou als…

 • Je jezelf wilt ontwikkelen
 • Je wilt leren om zelfstandiger te worden 
 • Je verantwoordelijkheid wil leren nemen over jouw leven 
 • Je een daginvulling hebt, bijvoorbeeld: studie, dagbesteding of (vrijwilligers) werk
 • Je rekening wilt houden met anderen 
 • Je bereid bent om deel te nemen aan de groep 
 • Je bereid bent om hulp aan te nemen
 • Je nieuwe dingen wilt leren 
 • Je bereid bent om naar jezelf te kijken 
 • Je kan omgaan met feedback en grenzen
 • Je doelen hebt waaraan je wilt werken
 • Je in de nacht en het weekend zonder directe nabijheid van begeleiding kan zijn (er is wel een bereikbare dienst voor noodgevallen)
 • Je binnen twee jaar wilt doorstromen naar een zelfstandige woonplek 

Weekinvulling

We zijn van mening dat een duidelijke weekstructuur/weekinvulling belangrijk is om je te kunnen ontwikkelen. We zoeken met jou naar een goede balans tussen inspanning (werk/dagbesteding/opleiding) en ontspanning (contact, sport, hobby’s). 

Samen voor ontwikkeling

Als jongeren meerderjarig worden, kan ook de invulling van de rol van de ouders/pleegouders/vrienden veranderen en een nieuwe betekenis krijgen. We vinden het daarom belangrijk dat er tijdig en goed wordt overlegd en samengewerkt. We geloven in systeemgericht werken; juist ook op een woongroep. 

Laat hieronder jouw gegevens achter, zodat je wordt teruggebeld.
CONTACt

024-2022215
info@woonzorgdwi.nl

Postadres
Sint Annastraat 172, 6524 GT Nijmegen

Locatie Malden
Rijksweg 112, Malden

Locatie Wijchen
Pius XII Straat 15, Wijchen