Visie en missie

Missie

Woonzorg DWI heeft de missie om (jong)volwassenen te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk wonen en werken.

Woonzorg DWI begeleidt (jong)volwassenen binnen een woonklimaat waarbinnen zij zich verder kunnen ontwikkelen. Na deze periode (van ongeveer 1-2 jaar) zijn zij toe aan zelfstandig wonen, eventueel met ondersteuning van ambulante begeleiding.

Door de werkwijze en versterking van de eigen regie willen we een duurzame ontwikkeling teweegbrengen.

Binnen de zorg wordt door Woonzorg DWI een aantal kaders gesteld; wij geloven dat deze kaders nodig zijn om te kunnen ontwikkelen.We vragen aan alle bewoners om een dag-invulling te handhaven. We geloven dat een goede balans tussen inspanning en ontspanning bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling. Een “gezond” dag- en nachtritme is hier tevens onderdeel van. Verslavingsproblematiek of middelengebruik is niet passend binnen deze leergerichte omgeving. 

De oplossing zit in jezelf

Wij lossen jouw problemen niet op. Dat doe je zelf. Want de oplossing zit in jezelf. Wat we wél doen? Observeren, luisteren en vragen stellen. We dagen je uit en we inspireren je. En geven je de juiste handvatten. Met als doel dat jij zelf inzicht krijgt in de oplossingen, zodat jij zelf stappen gaat zetten. Dát motiveert en helpt je om verantwoordelijkheid te kunnen nemen over jouw leven.

Om jouw eigen regie te stimuleren, werken we volgens de principes van socratisch coachen. Socratisch coachen gaat over de kunst van het stellen van de juiste vragen. Socratisch coachen is ontdekken hoe je een ander stimuleert zijn eigen denkbeelden te onderzoeken, zodat je er samen achter komt wat wél werkt. Aangeleerde vaardigheden via de socratische wijze zijn vaak duurzamer omdat je ze zelf ontdekt hebt.  Doordat er veel gebruik wordt gemaakt van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) wordt ook op deze wijze jou eigen regie vergroot. We hechten veel waarde aan de eigen regie, zodat je regisseur blijft over je eigen leven. 

zelfredzaamheid-matrix

Ontwikkelplan

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de coaching. We kijken samen naar verschillende levensdomeinen en hoe het daar mee gaat, bijvoorbeeld je werk, geestelijke gezondheid enz. We bieden persoonlijke coaching zo veel mogelijk op de plek waar jij de problemen ervaart. Samen ontdekken we jouw talenten en wat wél werkt. We stellen samen concrete en haalbare doelen op die worden vastgelegd in jouw persoonlijk ontwikkelplan. Jij reflecteert maandelijks op de voortgang van jouw doelen. Samen bekijken we wat er nodig is om stappen te zetten.

Zelfredzaamheid

De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is een erg inzichtelijk instrument waarmee je overzicht hebt over welke vaardigheden er per levensgebied zijn. Zo kun je samen met begeleiding inzichtelijk maken wat er goed gaat en waar je je verder in kan ontwikkelen.

Zelfredzaamheid-matrix

Door de doelen SMART te formuleren wordt de motivatie versterkt om te werken aan zelfstandigheid. Hiermee lukt het om resultaat te boeken en meer vertrouwen te krijgen in de toekomst.

In de ZRM worden de volgende domeinen levensgebieden getoetst:

 • Inkomen
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Gezinsrelaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Verslaving
 • ADL-vaardigheden
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Samen bereik je meer

Samen maken we ons sterk voor ontwikkeling

Ontwikkelen doe je niet alleen, jouw netwerk is hierin essentieel. We gaan samen met jou kijken naar wie belangrijk is in jouw leven en waarom. Iedereen heeft een andere sociale behoefte, maar ieder mens heeft een netwerk nodig om te kunnen wonen en werken. Ouders, vrienden, sportclubs of collega’s hebben allen een bijdrage aan jouw ontwikkeling.  Je kunt leren van anderen en anderen kunnen leren van jou. Wij geloven dat er aandacht nodig is om het netwerk constructief te betrekken. Met elkaar bereik je meer dan alleen.

Bij Woonzorg DWI helpen we jou om uit te zoeken wat voor werk, dagbesteding of opleiding het beste bij je past. Wij willen dat jij op de juiste plek zit en ondersteunen jou bij het op zoek gaan naar deze plek. 

Woonzorg DWI betrekt (jong) volwassenen actief bij maatschappelijke initiatieven. Zo ondersteunen we buurtgenoten, nodigen we mensen uit op de groep of zetten we ons samen actief in voor andere.

We geloven in inclusie, er wonen steunbewoners op onze woonlocaties. Dit zijn studenten of jong professionals die fungeren als goede buur en eerste aanspreekpunt voor praktische zaken buiten de begeleidingsuren.

 Daarnaast maken gebruik van het voorliggend veld dat aanwezig is in de gemeente Wijchen en Heumen.

Laat hieronder jouw gegevens achter, zodat je wordt teruggebeld.
CONTACt

024-2022215
info@woonzorgdwi.nl

Postadres
Sint Annastraat 172, 6524 GT Nijmegen

Locatie Malden
Rijksweg 112, Malden

Locatie Wijchen
Pius XII Straat 15, Wijchen